top of page

Ochrana osobních údajů

1. Společnost FERPET community s.r.o. se sídlem Na Výsluní 862, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 08810931, vedena pod spisovou značkou  

C 115646 zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě Vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, 
- emailovou adresu, 
- text zprávy, 
- telefon

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností FERPET community s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a FERPET community s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů. Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Na společnost FERPET community s.r.o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailu na adrese info@ferpet.cz, nebo poštou na adrese Na Výsluní 862, 766 01 Valašské Klobouky. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován Váš výslovný souhlas, máte právo Váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat.

bottom of page